Přejít k hlavnímu obsahu
smlouva

Předmanželskou smlouvu jsme dlouho znali jen ze zahraničních filmů. Dnes však párů, které k ní před svatbou přistoupí, přibývá. Lidé se jí snaží ochránit svůj majetek pro případ rozvodu. Je pravda, že jde o akt veskrze neromantický. A pokud na jejím sjednání nepanuje mezi snoubenci shoda, může dojít i na podezírání z vypočítavosti, ba dokonce i z nedostatku lásky jednoho k druhému. Ale dívat se na manželství realisticky jistě neznamená, nemilovat se. Vstup do manželství je prostě závažný krok. A přiznejme si, že snaha jistit se před každým zásadním životním rozhodnutím, je rozumné a přirozené. Pro předmanželskou smlouvu hovoří i smutný fakt, že i když sňatků dlouhodobě ubývá, rozvodovost se zvyšuje.

 

Co je předmanželská smlouvasvatební prsteny


 

Termín „předmanželská smlouva“ se vžil pro označení smlouvy o manželském majetkovém režimu. Jde o notářský zápis o úpravě majetkových poměrů. Tento zápis lze provést jak před vstupem do manželství, tak i v jeho průběhu. Zvážit tento krok je dobré hlavně tehdy, pokud má jeden ze snoubenců výrazně vyšší majetek či nesplněné finanční závazky. Bez smlouvy o úpravě majetkových poměrů, spadá veškerý majetek nabytý v manželství, ale i případné dluhy, do společného jmění manželů, (SJM) které řeší občanský zákoník. Do SMJ automaticky nespadá žádný majetek, který byl získán před manželstvím. Smlouva musí mít podobu notářského zápisu, ale její podoba není pevně daná a sestává z individuálních požadavků účastníků. Uzavřením předmanželské smlouvy, se zákonný majetkový režim, mění na režim smluvený.

 

Předmanželská smlouva umožňuje:


 

Sjednat režim oddělených majetků – cokoli nabude jeden z manželů, je jeho výlučným vlastnictvím, s nímž může nakládat bez souhlasu druhého manžela.

Vyhradit vznik společného jmění ke dni zániku manželství – společné jmění za trvání manželství nevznikne. Stane se tak až v případě, kdy manželství končí. A vypořádává se majetek společně nabytý.

Rozšířit SJM – Majetek z výlučného vlastnictví jednoho z manželů, se stává majetkem obou.

Zúžit SJM – Majetek společně nabytý, přechází do výlučného vlastnictví jednoho z manželů.


 

Cena za sepsání předmanželské smlouvy, se odvíjí od hodnoty pojednávaného majetku.

x

Hledáme redaktory

Staňte se redaktorem Lifestyle magazínu.

Napište článek s tématem lifestyle. Články by měly být srozumitelné, věcné a názorné. Pište o tom čemu rozumíte, k čemu máte vztah, co vás baví. Za publikované články získáte finanční odměnu.

Článek musí být Vaší tvorby a nikde jinde nepublikovaný. Možná je také dlouhodobá spolupráce jako stálý redaktor.

Náměty a své články pište na redaktor@lifestyle.cz

Stránky provozuje:

SAIT CZ spol. s r.o.

IČO: 43962271 (ares)

Jsme platci DPH, DIC:CZ43962271